Jozef Kula

Rating a informácie o Jozef Kula

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Jozef Kula 10581 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 482698. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 44.3145% spoločností je horších ako Jozef Kula.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Jozef Kula" href="http://jozef-kula-34595210.sk-rating.com/">
   <img src="http://jozef-kula-34595210.sk-rating.com/jozef-kula-34595210.png" width="150" height="25" alt="Rating Jozef Kula" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Jozef Kula

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia